ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 1,313 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.04
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.58
  • การบริการ/อัธยาศัย8.44
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.01

รางวัลที่ได้รับ

7 คุณภาพสินค้า Lv 7/9
7 ความเร็วในการจัดส่ง Lv 7/9
6 การบริการ/อัธยาศัย Lv 6/9
7 ข้อมูลสินค้า Lv 7/9
9 ยอดขาย Lv 9/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9