คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 3568 คน

คุณภาพของสินค้า
9.11
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
8.87
การบริการ/อัธยาศัย
8.75
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.13

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา